İptal ve İade Şartları

TÜKETİCİ HAKLARI – CAYMA – İPTAL İADE KOŞULLARI

GENEL:

1.Kullanmakta olduğunuz web sitesi üzerinden elektronik ortamda onay verdiğiniz takdirde, size sunulan ön bilgilendirme formunu ve mesafeli satış sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.
2.Hastalar, aldıkları /almak istedikleri tedavi ücretleri teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri ile yürürlükteki diğer yasalara tabidir.
3.Alınan tedavinin kliniğimiz tarafından yapılan her hangi bir hatası sonucu ödeme , 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile  hastanın  gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde gereken yapılmaz ise,  Alıcılar sözleşmeyi sona erdirebilir.
4.İstenilen tedavinin mümkün olmaması durumunda, klinik yöneticileri bu durumu öğrendiğinden itibaren 3 gün içinde yazılı olarak hastaya  bu durumu bildirmek zorundadır. 14 gün içinde de toplam bedel hastaya iade edilmek zorundadır.
5.Hasta, aldığı/almak istediği tedavi bedelini ödemez veya banka kayıtlarında iptal ederse, kliniğin tedaviyi tamamlama yükümlülüğü sona erer.

KREDİ KARTININ YETKİSİZ KULLANIMI İLE YAPILAN ALIŞVERİŞLER:

6.Tedavi bittikten  sonra, hastanın ödeme yaptığı kredi kartının yetkisiz kişiler tarafından haksız olarak kullanıldığı tespit edilirse ve uygulanan tedavi bedeli ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından kliniğe ödenmez ise, hasta, sözleşme konusu tedavi parasını  kliniğe iade etmek zorundadır.

ÖNGÖRÜLEMEYEN SEBEPLERLE TEDAVİ SÜRESİNDE BİTİRİLEMEZ İSE:

7.Kliniğin öngöremeyeceği mücbir sebepler oluşursa ve tedavi süresinde bitirilemez ise, durum hastaya bildirilir. Hasta, tedavi iptalini,ve ya alternatifleri talep edebilir. Hasta tedaviyi iptal ederse; ödemeyi nakit ile yapmış ise iptalinden itibaren 14 gün içinde kendisine nakden bu ücret ödenir. Hasta, ödemeyi kredi kartı ile yapmış ise ve iptal ederse, bu iptalden itibaren yine 14 gün içinde tedavi bedeli bankaya iade edilir, ancak bankanın hastanın hesabına 2-3 hafta içerisinde aktarması olasıdır.

CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER:

8.Hastanın  isteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve geri gönderilmeye müsait olmayan,ev tipi beyazlatma,gece plakları/beyazlatma plakları/diş telleri ve lastikleri ve ya çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan ilaçlar ve ya malzemeler, hastaya teslim edilmesinin ardından hasta tarafından ambalajı açıldığı takdirde iade edilmesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ürünler, teslim edildikten sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünler, Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, ambalajının ALICI tarafından açılmış olması halinde iadesi Yönetmelik gereği mümkün değildir. Ayrıca Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin cayma hakkının kullanılması da Yönetmelik gereği mümkün değildir.

HASTANIN TEDAVİYİ ÖĞRENME HAKKI

9.Hasta, sözleşme konusu tedaviyi almadan önce gereken bilgiyi klinik çalışanları (Doktor/hemşire)tarafından almak isteyebilir.Bu koşulda hasta devam etmek isterse bütün bilgileri gizli tutularak devam edilir.

CAYMA HAKKI:

10.Hasta;aldığı tedavinin kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, Kliniğe  aşağıdaki iletişim bilgileri üzerinden bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin tedaviyi reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir.

11.KLİNİĞİN CAYMA HAKKI BİLDİRİMİ YAPILACAK İLETİŞİM BİLGİLERİ:

ADI/UNVANI:ÇELEBİ DENTAL AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI POLİKLİNİĞİ
ADRES:Siteler, İsmet Kamil Öner Cd. NO:15 D:Z2, 48700 Marmaris/Muğla
EPOSTA: [email protected]
TEL:02524177575

CAYMA HAKKININ SÜRESİ:

12.Hasta, aldığı tedavi ise, bu 14 günlük süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, hastanın onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz.
13.Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar Kliniğe  aittir.
14.Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde Kliniğe iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve verilen hizmetin işbu sözleşmede düzenlenen "Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler" hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır.

CAYMA HAKKININ KULLANIMI:

15 .--3. kişiye veya hastaya teslim edilen hizmet/tedavi faturası, (İade edilmek istenentedavinin faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen hizmet iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)
16.İade formu, İade edilecek hizmetin iade nedenleri ile birlikte eksiksiz olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

İADE KOŞULLARI:

17.Klinik, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve hastayı  borç altına sokan belgeleri hastaya iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde ücreti iade almakla yükümlüdür.
18.Hastanın kusurundan kaynaklanan bir nedenle tedavinin kalitesinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa hasta kusuru oranında kliniğin zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde tedavinin veya uygulanan malzemelerin usulüne uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan hasta sorumlu değildir.
19.Cayma hakkının kullanılması nedeniyle klinik tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

20.Hasta, ödeme işlemlerini  kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini hastadan talep edebilir ve her koşulda hastanın  borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, hasta, borcun gecikmeli ifasından dolayı kliniğin uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul eder.

ÖDEME VE TESLİMAT

21.Banka Havalesi veya EFT (Elektronik Fon Transferi) yaparak, GARANTİ bankası hesaplarımızdan (TL) herhangi birine yapabilirsiniz.
22.Sitemiz üzerinden kredi kartlarınız ile, Her türlü kredi kartınıza online tek ödeme ya da online taksit imkânlarından yararlanabilirsiniz. Online ödemelerinizde siparişiniz sonunda kredi kartınızdan tutar çekim işlemi gerçekleşecektir.

Klinik Adı: ÇELEBİ DENTAL AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI POLİKLİNİĞİ
Adres: Siteler, İsmet Kamil Öner Cd. NO:15 D:Z2, 48700 Marmaris/Muğla
Eposta: [email protected]
Tel:02524177575